اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

فناوری اطلاعات

Print

مديريت بر اطلاعات و دانش، علاوه بر نقش ويژه اي که در اخذ تصميمات مديريتي در همه سطوح يک سازمان دارد، سبب تسهيل در انجام وظايف محوله در تمام فعاليتهاي سازمان توسط ابزار و روشهاي نوين مي شود. از اين رو سرعت تبادل داده ها و اطلاعات، استفاده از فرصتها، طبقه بندي اطلاعات، انجام پردازش مناسب روي داده ها و اطلاعات، قابل دسترس نمودن اطلاعات لازم و مرتبط بنحو دقيق، كنترل شده و بموقع قابليت اطمينان و امنيت براي جريانهاي اطلاعاتي و كمك به اخذ تصميمات مديريتي در تمام سطوح، نتايج حاصل از استقرار و بكارگيري سيستمهاي اطلاعات مديريت در سازمانها مي باشد كه آگاهي همه مديران سازمانها از آن، يك نياز براي مديريت امروز خواهد بود.
بدون شك تحليل پروژه هاي موفق و ناموفق مرتبط با فناوري اطلاعات كه در سالهاي گذشته در كشور انجام شده اند، مي تواند ما را به سوي مديريت موثر پروژه هاي فناوري اطلاعات رهنمون سازد. پروژه هاي فناوري اطلاعات، با توجه به جديد بودن در ساختار سنتي سازمانها و تخصصي بودن كار، از حساسيت و اهميت بسياري برخوردار هستند.

  در اين خصوص بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه در صورت اجتناب از بازگويي شكستها، درسي از گذشته آموخته نمي شود و در اثر دوباره كاريها منابع ملي به هدر مي رود.


باتوجه به گسترش خدمات شركت مهندسين مشاور پژوهاب شرق در سطح كشور و حجم بالاي اين خدمات استفاده از نرم افزار پيشرفته زوبين در دستور كار مديران مشاور قرار گرفته و پس از بررسي قابليتهاي اين نر م افزار با نيازهاي مشاور با عقد قرارداد با شركت مربوطه در سال 1387 اين نرم افزار خريداري و جايگزين سيستمهاي قديمي شركت گرديد. استفاده از اين نرم افزار با قابليتهايي كه در ادامه به آن اشاره شده باعث ارتقاء سطح كيفيت خدمات مشاورگرديده است.

 

     *  سیستم دبیرخانه

     *  سیستم بایگانی

     *  قابلیتهایی نرم افزار اتوماسیون اداری

     *  نرم افزاربازاریابی و فروش

     *  تدارکات و پشتیبانی

     *  قابلیتهای سیستم مدیریت مشخصات پرسنلی

     *  کارتابل الکترونیک

     *   وصول مطالبات

You are here: