اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print

 

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه
کارفرما پروژه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مطالعات پهنه بندی سیل وتعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها محدوده مطالعاتی مرزی استان خراسان رضوی - بطول 700 کیلومتر
مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه دیسفان گناباد بطول 12 کیلومتر
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی   مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های محدوده (فیروزه، شیرآباد) بطول 85 کیلومتر
مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه چندیر در محدوده بالادست و پائین دست سد چندیر بطول 47 کیلومتر  
مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه چناران(بجنورد) بطول 40 کیلومتر 
شرکت آب منطقه ای گلستان  مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان علی آباد کتول (رودخانه محمدآباد و کبودوال) بطول 70 کیلومتر  
مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان گرگان(رودخانه های گلبون، نومل، انجیرآب،گرمابدشت) بطول 58 کیلومتر    
شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان لردگان-بروجن  بطول 35 کیلومتر   
شرکت آب منطقه ای قزوین مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه استلج بطول 28 کیلومتر   

 

 مطالعات تعیین حد بستر و حریم دریا وتالاب
کارفرما پروژه
شرکت آب منطقه ای گیلان مطالعات تعیین حد بستر و حریم دریای خزر در محدوده چابکسر به طول 10 کیلومتر
شرکت آب منطقه ای گلستان مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالابهای آلاگل، آلماگل، آجی گل
شرکت آب منطقه ای کردستان مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب زریوار
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مطالعات ارزیابی زیست محیطی و تعیین حد بستر و حریم تالاب بزنگان

 

  مطالعات ساماندهی رودخانه 
کارفرما پروژه
شرکت آب منطقه ای قزوین بازنگری مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانه شاهرود قزوین(رودخانه های گرمارود تا لوشان، پررود، کش رود، شاخه اصلی شاهرود، آلتین کش، کلج، سنگان، بورمانک، ملاعلی و خاگینه)
انجام مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های مهم حوزه سفیدرود-قزوین(رودخانه های آتان رود، کوچنان، نینه رود، ازرت، محمد آباد)
مطالعات ساماندهی فاز اول و دوم رودخانه شریف آباد و فاز دوم ساماندهی رودخانه شترک به طول 45 کیلومتر
مطالعات مرحله اول ساماندهی و پهنه بندی خطر سیل رودخانه های مهم استان قزوین(رودخانه های کوهین،عبدل آباد،آشنستان،یله گنبد،رزجرد)
مطالعات پهنه بندی خطر سیل و تهیه نقشه های پهنه بندی سیل رودخانه های استان قزوین(رودخانه های آقچه کند، آتانک،جزمه)
شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
مطالعات مرحله اول  ساماندهی رودخانه های شهرستان لردگان-بروجن به طول 35 کیلومتر
شرکت آب منطقه ای گیلان مطالعات فاز دوم ساماندهی رودخانه  سفیدرود به طول 20 کیلومتر
شرکت آب منطقه ای گلستان  مطالعات مرحله دوم طراحی سازه های پیشگیری سیل و کنترل رسوب شهرستان کردکوی بندرگز(حوزه های آبخیز خلیج گرگان)
مطالعات مرحله دوم طراحی سازه های پیشگیری سیل و کنترل رسوب شهرستان گرگان(حوزه های غازمحله، سرمحله و نوکنده)

 

 نظارت کارگاهی 
کارفرما پروژه
شرکت آب منطقه ای گلستان نظارت بر عملیات اجرایی لایروبی و ساماندهی رودخانه های شرق استان گلستان
نظارت برعملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های شرق استان گلستان
نظارت وکنترل احجام عملیات لایروبی و ساماندهی کانال خروجی شهرکهای گرگان
نظارت کارگاهی احداث سازه های پیشگیری سیل و کنترل رسوب شهرستان گرگان(حوزه های غاز محله، سرمحله، نوکنده)
 نظارت کارگاهی احداث سازه های پیشگیری سیل و کنترل رسوب شهرستان کردکوی بندرگز(حوزه های آبخیز خلیج گرگان)
طرح کنترل سیلاب وساماندهی مسیل شهر گرگان
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
طرح کنترل سیلاب وساماندهی مسیل شهر گرمه و جاجرم
طرح کنترل سیلاب وساماندهی مسیل شهر بجنورد
طرح کنترل سیلاب وساماندهی مسیل شهر شوقان
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
طرح کنترل سیلاب وساماندهی مسیل شهر طبس
طرح کنترل سیلاب وساماندهی مسیل شهر گناباد
طرح کنترل سیلاب وساماندهی مسیل شهر رباط سنگ
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
نظارت عالیه وکارگاهی پروژه انحراف مسیر رودخانه شکراب شهرستان بیرجند
شرکت آب منطقه ای فارس
طرح کنترل سیلاب وساماندهی مسیل شهر داریون(فارس)
You are here: