اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print
ارتقا رتبه های شرکت و دریافت پایه های جدید :

 

         *  ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1

 

       *  ارتقاء رتبه حفاظت و مهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2

 

       *  ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2

       *   کسب رتبه 3 در رشته ژئوتکنیک

 

       *  کسب رتبه 3 در رشته مقاوم سازی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

حضور در سمینار  F.C.I.C :


عکسهای سمینار :

                                                                

 

مقاله ارائه شده توسط آقای دکتر قزل سوفلو 

 

آدرس سایت برای مشاهده تمام عکسها و مقالات

 

You are here: