اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print
مطالعات، طراحی و نظارت پروژه های مهندسی رودخانه تعیین حد و حریم بستر
 1.  مطالعات پهنه بندي سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها محدوده مطالعاتی مرزي استان خراسان رضوي - بطول 700 کیلومتر
 2.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه هاي محدوده ( فیروزه، شیرآباد ) بطول 85 کیلومتر
 3.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه هاي شهرستان علی آباد کتول (رودخانه محمدآباد و کبود وال) بطول 70 کیلومتر
 4.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه هاي شهرستان گرگان (رودخانه هاي گلبون - نومل - انجیرآب - گرمابدشت) بطول 58 کیلومتر
 5.  مطالعات تعیین حریم و حدبستر رودخانه چندیر در محدوده بالادست و پایین دست سد چندیر بطول 47 کیلومتر – خراسان شمالی
 6.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه چناران ( بجنورد ) بطول 40 کیلومتر – خراسان شمالی
 7.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه هاي شهرستان لردگان – بروجن بطول 35 کیلومتر– چهار محال و بختیاري
 8.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه استلج بطول 28 کیلومتر – قزوین
 9.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه دیسفان گناباد بطول 12 کیلومتر – خراسان رضوي
 10.  مطالعات تعیین حدبستر و حریم دریاي خزر در محدوده چابکسر به طول 10 کیلومتر
 11.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالابهاي آلاگل، آلماگل و آجی گل – گلستان
 12.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب زریوار – استان کردستان
 13.  مطالعات ارزیابی زیست محیطی و تعیین حد بستر و حریم تالاب بزنگان– خراسان رضوي
 14.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های پایاب سد های سومبار و چندیر به طول تقریبی 60 کیلومتر
 15.  خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های حوزه آبریز خزر در محدوده استان گیلان (شامل رودخانه های خشکه رود، لرزجان، گزافورد) به طول 50 کیلومتر
 16.  مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان یزد(عظیم آباد، صادق آباد، کویجان، فضل آباد، شادکام، ندن، درند)
 17.  عملیات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان کردستان (یول گشتی، تلوار، اوریه و دهگلان)

 

مطالعات، طراحی و نظارت پروژه های مهندسی رودخانه ساماندهی و پهنه بندی سیل
 1.  بازنگري مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانه شاهرود قزوین ( رودخانه هاي گرمارود تا لوشان - پررود - کشرود - شاخه اصلی شاهرود - آلتین کش- کلج - سنگان - بورمانک - ملاعلی و خاگینه )
 2.  انجام مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه هاي مهم حوضه سفیدرود  قزوین ( رودخانه هاي آتان رود- کوچنان- نینه رود - ازرت - محمدآباد)
 3.  مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانه هاي شهرستان لردگان – بروجن بطول 35 کیلومتر– چهار محال و بختیاري
 4.  مطالعات فاز دوم ساماندهی رودخانه سفید رود بطول 20 کیلومتر- گیلان
 5.  مطالعات ساماندهی فاز اول و دوم رودخانه شریف آباد و فاز دوم ساماندهی رودخانه شترك بطول 45 کیلومتر - قزوین
 6.  مطالعات مرحله اول ساماندهی و پهنه بندي خطر سیل رودخانه هاي مهم استان قزوین– رودخانه هاي ( کوهین - عبدل آباد – آشنستان - یله گنبد – رزجرد)
 7.  مطالعات پهنه بندي خطر سیل و تهیه نقشه هاي پهنه بندي سیل رودخانه هاي استان قزوین(رودخانه هاي آقچه کند – آتانک – جزمه )
 8.  مطالعات مرحله دوم طراحی سازههاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان کردکوي- بندر گز (حوزههاي آبخیز خلیج گرگان )
 9.  مطالعات مرحله دوم طراحی سازههاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان گرگان (حوزه هاي غاز محله، سرمحله و نوکنده )
 10.  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه انحراف مسیر رودخانه شکراب شهرستان بیرجند
 11.  نظارت بر عملیات اجرایی لایروبی و ساماندهی رودخانه هاي شرق استان گلستان
 12.  نظارت بر عملیات اجرایی دیواره سازي و ساماندهی رودخانه هاي شرق استان گلستان
 13.  نظارت و کنترل احجام عملیات لایروبی و ساماندهی کانال خروجی شهرك هاي گرگان
 14.  نظارت کارگاهی احداث سازههاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان گرگان ( حوزه هاي غاز محله، سرمحله و نوکنده )
 15.  نظارت کارگاهی احداث سازههاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان کردکوي بندرگز (حوزههاي آبخیز خلیج گرگان )
 16.  طرح کنترل سیلاب و ساماندهی مسیل شهر گرگان
 17.  طرح کنترل سیلاب و ساماندهی مسیل شهر گرمه و جاجرم
 18.  طرح کنترل سیلاب و ساماندهی مسیل شهر طبس
 19.  طرح کنترل سیلاب و ساماندهی مسیل شهر داریون ( فارس)
 20.  طرح کنترل سیلاب و ساماندهی مسیل شهر بجنورد
 21.  طرح کنترل سیلاب و ساماندهی مسیل شهر گناباد
 22.  طرح کنترل سیلاب و ساماندهی مسیل شهر شوقان
 23.  طرح کنترل سیلاب و ساماندهی مسیل شهر رباط سنگ
 24.  طرح کنترل سیلاب و ساماندهی مسیل شهر سنخواست
 25.  نظارت کارگاهی ساماندهی رودخانه فاروب-رومان (نیشابور)
 26.  نظارت کارگاهی و عالیه طرح ساماندهی رودخانه گزیک
You are here: