اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print
مطالعات، طراحی و نظارت پروژه های منابع آب
 1.  مطالعات امکان سنجی طرحهای آبی – استان خراسان رضوی
 2.  ارزیابی فنی طرح های تامین و انتقال آب در محدوده شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 3.  ارزیابی فنی طرح های تامین و انتقال آب در محدوده شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
 4.  مطالعه و اندازه گیری شبکه سنجش منابع آب استان گلستان
 5.  مطالعات تعيين بيلان آب محدوده هاي مطالعاتي حوزه آبريز نمكزار خواف
 6.  شناسایی، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از رودخانه های غرب استان گلستان
 7.  انجام طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب)
 8.  تهيه گزارشات سيلابهاي ويژه در استان خراسان رضوي
 9.  مطالعات تعيين سقف كف شكني چاههاي محدوده مطالعاتي بيرجند
 10.  مطالعات مرحله اول و دوم مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از آورد رودخانه آمند
 11.  مطالعات مرحله اول و دوم طرح تثبیت و انتقال حقابه های دره بام شهرستان خوشاب
 12.  مطالعات مرحله اول،دوم و سوم طرح زهکشی آب زیرزمینی محدوده ایستگاه G2 قطار شهری مشهد
 13.  مطالعات بررسی اثرات توسعه معدن کاری بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و پیشنهاد راهکارهای فنی معدن سایت برداشت شن و ماسه زرین گل در علی آباد کتول
 14.  مطالعات طراحی سازه تثبيت و انتقال حقابه روستای شيرين (شهرستان چناران)
 15.  مطالعات اجرای عملیات آب و خاک شرکتهای سهامی زراعی استان خراسان جنوبی - (نقشه برداری، طراحی شبکه انتقال آب و متره برآورد و تهیه اسناد مناقصه،  نظارت کارگاهی)
 16.  مطالعات و طراحی کانالهای آبیاری عمومی شهرستانهای بجنورد، اسفراین و شیروان – (نقشه برداری، طراحی شبکه انتقال آب و کانالهای آبیاری  عمومی و تهیه نقشه های اجرایی، متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه)
 17.  مطالعات و طراحی کانالهای آبیاری عمومی شهرستانهای اسفراین و شیروان – (نقشه برداری، طراحی شبکه انتقال آب و کانالهای آبیاری  عمومی و تهیه نقشه های اجرایی، متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه)
 18.  مطالعه و طراحي كانالهاي آبياري و جاده بين مزارع و تجهيز و نوسازي مزارع - شهرستان فراهان (استان مرکزی)
 19.  انجام خدمات مهندسی طراحی طرح تثبیت و انتقال حقابه روستاهای قلعه میدان، روشن آباد و بیروت شهرستان سبزوار

 

You are here: