اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print
مطالعه، طراحی و نظارت پروژه های معماری و شهرسازی
 1.  مطالعه و طراحی مجموعه موزه مرکزي آب استان خراسان شمالی
 2.  مطالعه و طراحی پروژه مجموعه تجاري، اداري صدف تربت حیدریه
 3.  مطالعه و طراحی بلوار 35 متري دارو پخش تربت حیدریه
 4.  مطالعات و طراحی تعریض پل جاده آسیایی روي رودخانه شصت دره تربت حیدریه
 5.  طراحی مجتمع رفاهی تفریحی شهر عشق آباد
 6.  طراحی آرامستان شهر عشق آباد
 7.  طراحی پارك شهید گمنام شهر عشق آباد
 8.  عملیات ممیزي و جانمایی املاك موقوفه آستان قدس شهرستان قوچان
 9.  عملیات ممیزي و جانمایی املاك موقوفه آستان قدس شهرستان شیروان
 10.  عملیات ممیزي و جانمایی املاك موقوفه آستان قدس شهرستان فاروج
 11.  عملیات ممیزي و جانمایی املاك موقوفه آستان قدس شهرستان درگز
 12.  عملیات ممیزي املاك شهر سنگان – خواف
 13.  مراحل دوم (طراحی) و سوم (بخش نظارت عالیه) 2 باب سوله به مساحت 4000 مترمربع واقع در مجتمع شهید مطهري مشهد - گمرك
 14.  نظارت عالیه و کارگاهی ساختمان فناوري و کسب و کار شماره 2 بندر عباس
 15.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، فازهاي تجاري ، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی توس مشهد
 16.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی رودان
 17.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی سفیدرود گیلان
 18.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، تاسیساتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی شال – قزوین
 19.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، تاسیساتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی اسفرورین - قزوین
 20.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، تاسیساتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی حکیمیه - قزوین
 21.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، تاسیساتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی ابهر - زنجان
 22.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، تاسیساتی،فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی شریف ابهر – زنجان
 23.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، تاسیساتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی هیدج – زنجان
 24.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، تاسیساتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی خدابنده - زنجان
 25.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، تاسیساتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی طارم – زنجان
 26.  نظارت بر اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، تاسیساتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتی نوآوران – زنجان
 27.  نظارت بر اجراي پروژه هاي عمرانی در شهركهاي صنعتی در استان کرمانشاه (اجراي ساختمانهاي اداري، خدماتی، تاسیساتی، فازهاي تجاري، زیرسازي و آسفالت معابر) در شهرکهاي فرامان، زاگرس،بیستون، روانسر، ثلاث، پاوه، جوانرود، اسلام آباد غرب، دالاهو،مرصاد، کنگاور، سنقر، هرسین، صحنه،قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب )
 28. مطالعات و ارائه الگوهای شرح خدمات تهیه مطالعات و طراحی پروژه های مقیاس شهری

You are here: