اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print
گواهینامه ها :

     
         گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره                  گواهینامه روشهای نوین آبیاری     گواهینامه IS0 9001:2015گواهینامه
ISO 14001:2015 گواهینامه ISO 18001:2007

گواهینامه های عضویت :
 
You are here: