اخبار شرکت : ارتقاء رتبه آب و فاضلاب از پایه 2 به پایه 1 / ارتقاء رتبه حفظت ومهندسی رودخانه از پایه 3 به پایه 2 / ارتقاء رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی از پایه 3 به پایه 2 / کسب پایه 3 در رشته های ژئوتکنیک و مقاوم سازی

Print
گروه عمران
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
 حسین   فرنوش  دکتری - آب  فردوسی مشهد  22
 عباسعلی   قزل سوفلو  دکتری - آب  فردوسی مشهد  21
 مرتضی   شیخی  دکتری - سازه  فردوسی مشهد  15
محمد باقر   شجیعی کارشناس ارشد - آب
 خواجه نصیر الدین طوسی 23
مهرداد   خوشنویس کارشناس ارشد - سازه فردوسی مشهد 22
محمد   خوش اندام کارشناس ارشد - سازه فردوسی مشهد 22
 علی   نخودچی  کارشناس ارشد - خاک و پی فنی و مهندسی ارومیه
 16
 علیرضا   سهل آبادی  کارشناس - راه و ساختمان  سیستان و بلوچستان  26
 محمد رضا   بصیری  کارشناس - عمران  باهنر کرمان  26
 عباس   غیوری مطلق  کارشناس - آب  خواجه نصیر الدین طوسی  22
محسن   مغربی کارشناس ارشد - آب
تربیت مدرس 10
سیامک   رضازاده کارشناس ارشد - رودخانه
صنعت آب و برق شهید عباسپور
10
فرزانه   داروغه کارشناس ارشد - آبخیزداری
فردوس 13
رحمان   رزمگیر کارشناس ارشد - آب
خواجه نصیرالدین طوسی 8
شاهرخ   شاهنده کارشناس ارشد - خاک و پی علم و صنعت ایران 9
جلیل   جوادی کارشناس ارشد - رودخانه چمران اهواز 6
علیرضا    عمیدیان کارشناس ارشد - آب علم و صنعت 5
احمدرضا    شیردل کارشناس فردوسی 20
سیدمرتضی   بنی هاشمی کارشناس - آب امیرکبیر 20
محمدحسن   اکرمی کارشناس
فردوسی مشهد
21
مجید    لعلی کارشناس - آب آزاد اسلامی تهران 14
مسعود  مردان
کارشناس - آب و فاضلاب 
صنعت آب و برق اصفهان 9
آرش   احمدی
کارشناس ارشد - آب
دانشگاه رازی کرمان
6
محمد   حیدر کارشناس - عمران
آزاد مشهد
14

 

گروه معماری
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
 معصومه   رضایی
کارشناس ارشد
آزاد اسلامی مشهد  17
امیرحسین  هاشم زاده
 کارشناس ارشد  آزاد اسلامی کرمان  14
فاطمه    حنایی
 کارشناس ارشد آزاد اسلامی مشهد  13
مرضیه   رجبی
کارشناس
علمی کاربردی مشهد 6
 فریبا   رفیق
کارشناس  آزاد اسلامی بیرجند  7
وجیهه   باقرزاده
فوق دیپلم
علمی کاربردی مشهد
10

 

گروه محیط زیست
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
جواد   علوی
کارشناس ارشد - عمران
صنعتی شریف
 10
نغمه   عارفیان
 کارشناس - منابع طبیعی
منابع طبیعی گرگان  17
اعظم   فرهادی
 کارشناس منابع طبیعی گرگان  15
 زهرا   انجیدنی
کارشناس منابع طبیعی گرگان  17

 

 گروه بهداشت محیط
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
 زهره   محمدی
کارشناس ارشد
دانشگاه آزاد تهران
 18
سیما   رحمانی
کارشناس-بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی سمنان  15
مریم   عسگری
کارشناس-بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سمنان 2
سمیه   پرمه
کارشناس-بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز  8

 

گروه صنایع  
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
نرگس   غفاری
کارشناس ارشد-مهندسی صنایع
موسسه آموزش عالی آسیا
 8

 

گروه شهرسازی 
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
معصومه  رضایی
کارشناس ارشد - معماری آزاد مشهد
 17
محمد   محمدزاده
کارشناس ارشد - برنامه ریزی شهری اصفهان  8
مرضیه چاجی کارشناس ارشد - سنجش از راه دور و GIS تربیت مدرس تهران 7

 

گروه زمین شناسی 
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
پروین  خاوری مانوسه
دکتری - زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
 40
زهرا   خلق ذکرآباد
 کارشناس ارشد - آبشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد  7
نرجس   قهرمانی کارشناس ارشد - زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 7
امیر  جامی خراسانی
کارشناس - زمین شناسی
آزاد  مشهد  14
محمد باقر   برمکی کارشناس - زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد 8

 

گروه کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
رسول الله  ذاکری استاد
کارشناس - کشاورزی(آبیاری)
دانشگاه شیراز
 25
علیرضا   معماری
 کارشناس ارشد - مهندسی منابع طبیعی
مازندران - ساری
 11
سید مهدی  موسوی بایگی
 کارشناس ارشد - آبیاری زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد
12
مریم   عرفانیان
 کارشناس ارشد - آبیاری زهکشی
دانشگاه فردوسی مشهد  12
مهرنوش    خانی کارشناس ارشد - آبیاری زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد 14
جواد   امیدوار کارشناس ارشد - آبیاری زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد 8
محمد ابراهیم خواجه پور کارشناس ارشد - آب دانشگاه رازی کرمان 11
حمید   طاهرپور کارشناس ارشد - اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 11
مریم   مقیمی کارشناس ارشد - اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 9
محمد   علیزاده کارشناس ارشد - آبیاری زهکشی دانشگاه آزاد 6

 

گروه مکانیک 
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
 مرضیه   ایراندوست
کارشناس ارشد - تبدیل انرژی
دانشگاه فردوسی مشهد
 16

 

گروه نقشه برداری  
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
 حسین   ربانی
کارشناس - نقشه برداری
خواجه نصیرالدین طوسی
 15
علیرضا   ملکی ابرده
 کارشناس- نقشه برداری
اصفهان  15
محمد   قاطع سخن
 کارشناس موسسه عالی توسعه و آبادانی
7
مجتبی   دهباشی
کارشناس شهید رجایی تهران
 7
شریف   پور سلیمی کارشناس آزاد اسلامی قزوین 5
مصطفی   حکمتی فوق دیپلم - نقشه برداری
آزاد اسلامی مشهد 5

 

گروه انفورماتیک
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
الهه   سخایی
کارشناس - کامپیوتر سخت افزار
آزاد اسلامی مشهد
 10
زهره  رضازاده
 کارشناس - کامپیوتر(شبکه)
علمی و کاربردی خوارزمی
 5
فریبا   قربانی
 کارشناس - فناوری اطلاعات(IT)
مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران
5

 

گروه برق، تله متری و کنترل
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
محل اخذ مدرک دانشگاه سابقه کار(سال)
حمید   قربانعلی مقدم
 کارشناس - الکترونیک موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
 16
سجاد   توحیدی کارشناس - الکترونیک دانشگاه آزاد مشهد 4
زهرا   مهدی خانی کارشناس ارشد - کنترل دانشگاه آزاد مشهد 2
You are here: